Nyheter

Ateno Oy beviljades ISO 9001 kvalitetscertifikat

09.05.2017

Ateno Oy har beviljats kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2015. Hösten 2016 startade vi projektet med certifiering av kvalitetsledningssystemet.

ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard och används som ledningsverktyg och för att säkerställa en jämn kvalitet på verksamheten. Certifikatet visar kunder och samarbetspartner att företagets processer, som t.ex. arbetssätt, beslutsfattande och ansvarsfördelning, är preciserade.

Enligt kvalitetschef Juha-Matti Kujala säkerställer man med hjälp av kvalitetsledningssystemet att kunderna får exakt sådana produkter som uppfyller deras krav samt en högklassig service.

– Atenos verksamhet har vuxit genom åren, och därför blev det aktuellt att certifiera kvalitetsledningssystemet. Då hela leveranskedjan verkar enligt kvalitetskraven och avtalade verksamhetssätt, kan vi säkerställa en högklassig verksamhet.
När arbetet med att bygga upp kvalitetssystemet startade hade Ateno redan ett affärssystem i användning.

– Vid uppbyggnaden av kvalitetsledningssystemet fokuserade vi på att utveckla dokumenteringen, så att produkternas spårbarhet skulle förbättras. Samtidigt uppdaterade vi även arbetsinstruktionerna.

För att projektet skulle lyckas var det viktigt att företagets hela personal deltog i projektet. Utvecklingen av Atenos verksamhet upphör inte i och med att vi beviljades certifikatet, utan det är en grund för verksamhetens kvalitet även i fortsättningen.

– I våra verksamhetsprinciper ingår kontinuerlig förbättring, och vi strävar ständigt efter en högklassigare, effektivare och mer ekonomisk verksamhet. Det är viktigt för oss att våra produkter uppfyller kundens krav. Tack vare vår stora och effektiva maskinpark och vårt täckande verktygsurval kan vi också anpassa oss efter kundernas behov.

 

ISO2

 

Gå till "Nyheter"