Ajankohtaista

Ateno Oy:lle myönnettiin ISO 9001 laatusertifikaatti

09.05.2017

Ateno Oy:lle on myönnetty ISO 9001:2015 standardin mukainen laatusertifikaatti. Aloitimme laadunhallintajärjestelmän sertifiointiprojektin syksyllä 2016.

ISO 9001 on maailman tunnetuin laatustandardi, jota käytetään johtamisen työkaluna ja toiminnan tasalaatuisuuden varmistajana. Sertifikaatti osoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että yrityksen prosessit, kuten työskentelytavat, päätöksenteko ja vastuut ovat määriteltyinä.

Laatupäällikkö Juha-Matti Kujalan mukaan laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan, että asiakkaat saavat juuri heidän vaatimustenmukaiset tuotteet ja korkeatasoista palvelua.

– Atenon toiminta on kasvanut vuosien varrella, joten laadunhallintajärjestelmän sertifiointi alkoi olla ajankohtaista. Kun koko toimitusketju toimii laatuvaatimusten ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti, pystytään varmistamaan toiminnan laadukkuus.

Kun laatujärjestelmän rakentamiseen ryhdyttiin, Atenolla oli jo käytössä toiminnanohjausjärjestelmä.

– Keskityimme laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa dokumentoinnin kehittämiseen, jotta tuotteiden jäljitettävyyttä pystyttäisiin parantamaan. Päivitimme samalla myös työohjeet.

Hankkeen onnistumisen kannalta oli tärkeää, että koko yrityksen henkilöstö osallistui projektiin. Atenon toiminnan kehittäminen ei suinkaan lopu sertifikaatin saamiseen, vaan sertifikaatti on pohja toimintamme laadulle myös jatkossa.

– Toimintamme periaatteisiin kuuluu jatkuva parantaminen: miten tehdä asiat laadukkaammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin. Meille on tärkeää, että valmistamamme tuotteet ovat asiakkaan vaatimusten mukaisia. Pystymme myös mukautumaan asiakkaiden tarpeisiin laajan ja tehokkaan konekannan sekä kattavan työkalukirjaston ansiosta.

 

ISO

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle