Kvalitetspolicy

• Vår kvalitetspolicy grundar sig på standarden ISO 9001, som är hörnstenen i vårt kvalitetsledningssystem.
• Vår princip är att verka i enlighet med kraven i standarden. Det betyder att vi och våra viktiga intressentgrupper förbinder oss att iaktta kvalitetskraven.
• Enligt oss förutsätter både teknologisk utveckling och stärkt konkurrenskraft att tänkesättet om ständiga förbättringar tillämpas i verksamheten, för att företaget ska kunna erbjuda tidsenliga tjänster enligt kundernas behov.
• Vårt företag lägger fokus på kärnkunnandet och dess lönsamma tillväxt. Vårt syfte är att ge kunden mångsidig service genom vårt engagemang och genom att producera produkter som uppfyller kraven och är prismässigt konkurrenskraftiga.


Vi är en ansvarsfull länk i produktionskedjan.