Maskinell bearbetning

Vi har gjort långsiktiga investeringar i vår maskinpark, med vilken vi kan bearbeta även stora delar så färdiga som möjligt. Vi kan maskinbearbeta upp till 8000 mm långa stycken. Med vårt täckande verktygssortiment kan vi maskinellt bearbeta även de mest krävande komponenterna.

Fråga mer om maskinell bearbetning!

koneistus sisalto