Kantning

Kantning kräver hantverkskunnande, precision och noggrannhet. Kantaren måste också kunna läsa ritningar och räkna ut hur och i vilken ordning det lönar sig att göra kantningen. Vi har satsat på att ha både yrkeskunniga utförare och bra maskiner och verktyg. Därför bockar vi de stycken vi skär med måttexakthet och precis enligt ritningarna.

Vi är redo att ta oss an utmaningar. Vi kan redan i skedet för offertbegäran berätta vad som är möjligt i fråga om kantning. För de mer krävande delarna kan vi föreslå för planeraren hur måtten kan ändras, om det kan bidra till att kantningen lyckas. Det här ger kunden inbesparingar, om stycket kan tillverkas i ett stycke utan extra fogar. Genom att förena hantverkskunnande med de bästa maskinerna, vårt mångsidiga verktygssortiment och högklassiga material, tillverkar vi delar av hög kvalitet för de mest krävande användningsändamålen.

Kontakta oss när du behöver produktiva lösningar för kantningen!

sarmays