Företaget

Underleverantörens uppgift är att tillverka hållbara, måttexakta och till priset konkurrenskraftiga delar. När delarna placeras i tunga maskiner inom jord- och skogsbruk, byggande, hanteringslinjer eller fabriker, är de ofta krävande att tillverka. Det är ofta en utmaning att bearbeta delarna, och att flytta delarna mellan olika underleverantörer är dyrt och tidskrävande.

När vår kundkrets växte insåg vi att en satsning på övergripande service till våra kunder skulle öka lönsamheten för alla parter. När delarna inte flyttas mellan olika underleverantörer, förkortas genomgångstiden och kostnaderna för administrativt arbete och frakter minskar. Vi startade med att skaffa de effektivaste maskinerna på marknaden. Med maskinerna har vi kunnat effektivera arbetsskedena och minska andelen manuellt arbete. Den beställda delen löper friktionsfritt genom produktionen, från ett arbetsskede till nästa. När beställningen hanteras under samma tak, är det klart att all tidsanvändning effektiveras. Den snabbare produktionen och den minskade andelen manuella arbetsskeden betyder att helhetskostnaderna för delen blir förmånligare.

Vi har vuxit från en verkstad med en vattenskärningsmaskin till en fabrik med en högteknologisk maskinpark. Vi har lagt särskild fokus på maskiner och kunnande inom laserskärning och kantning. Vid behov maskinbearbetar och svetsar vi även delarna färdigt. Med vår maskinpark kan vi bearbeta verkligt stora och krävande stycken, men även enklare delar. Vi är skickliga när det behövs måttexakta delar eller delar som kräver komplicerade kantningar med maskinell bearbetning.

Vi på Ateno förverkligar alltid kundens vision. Planeringsprogrammen och planeringen utvecklas i rasande fart. Planeraren och vi har det gemensamma målet att tillverka delen med så få fogar, fästningar och så lite bearbetning som möjligt.

Effektivare tillverkning av delar - Ateno

Yritys3

- Vi vill betjäna de företag som vill att de arbetsmaskiner, anordningar och industrimaskiner som tillverkas i Finland ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Då måste man klara av att svara mot den utvecklade planeringens behov och tillverka delarna med allt färre fogar eller allt noggrannare inpassningar. Dessutom måste man klara av att svara mot priskonkurrensen, och de delar som vi levererar gör produktens totalpris förmånligare.

företagare
Juhani Koivisto och Kari Koivisto