Anställda och praktikanter

Är du intresserad av att lösa problem och utvecklas som yrkesperson inom metallarbete? Eller är du redan kunnig inom skärning, maskinell bearbetning eller svetsning? Skicka en öppen arbetsansökan till oss, i vilken du berättar om dina studier, din arbetserfarenhet och dina hobbyer i anknytning till arbetet. Berätta också vilka ikraftvarande kort och tillstånd du har (arbetarskyddskort, eldarbetskort, svetsningsklasser, elarbetssäkerhetskort, spänningsarbetskort, första hjälpen-kort).

Skicka ansökningen till Juhani Koivisto eller Kari Koivisto.