Från laserskärning till kantning, maskinell bearbetning och svetsning – proffs inom deltillverkning

Läs mera

Från laserskärning till kantning, maskinell bearbetning och svetsning – proffs inom deltillverkning

Vi skär, kantar, maskinbearbetar och svetsar. Vi tillverkar delar till arbetsmaskiner, industrin och
byggsektorn. Vi behärskar bearbetning av både tunt och tjockt material. Vi tillverkar även väldigt krävande delar. Vår maskinpark består av branschens modernaste teknologi och våra anställda är stolta över sitt arbete. Vår uppgift är att förverkliga planerarens vision: vi tillverkar delen måttexakt och på ett sätt som är vettigt med tanke på slutproduktens pris. Den del du beställer flyttas från ett arbetsskede till nästa inom vår fabrik. Genomgångstiden förkortas, kostnaderna sänks och administrationen minskar. Därför vågar vi lova en effektivare tillverkning av delarna. Ta kontakt!

Effektivare tillverkning av delar – Ateno